แมลงโทรสารในเรื่อง วันพีช

แมลงโทรสารในเรื่อง วันพีชแมลงโทรสารเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกวันพีชที่อยู่ในการครอบครองของทหารเรือ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแมลงโทรสารนั้นเป็นหอยทากที่ใช้เป็นโทรศัพท์ติดต่อระยะไกลในโลกวันพีชอีกด้วย ซึ่งการติดต่อนั้นปากของแมลงโทรสารจะขยับตามผู้พูดและจะแสดงอารมณ์ตามผู้พูดออกมา ทั้งโมโห หรือเศร้า หรือแม้แต่ตะโกนออกมาได้ด้วย จึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ในตัวและสามารถส่งไฟฟ้าออกไปได้ไกลแต่ต้องให้อาหารโดยการรดน้ำ ซึ่งแมลงโทรสารนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท หลากหลายสีสัน ตามผู้ที่ครอบครอง โดยแบ่งเป็นลักษะใหญ่ ๆ ได้ 7 แบบคือ

–  แบบธรรมดา โทรศัพท์แมลงโทรสาร  จะมีลักษณะคล้ายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบที่ใช้กันทั่วไป ใช้ส่งสัญญาณได้ทั่วโลกแทนโทรศัพท์ทางไกลและแฟ็กซ์

– แบบพกพาเบบี้ และแมลง มีลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือ เป็นแบบพกพาขาดเล็กใช้ในระยะใกล้ หรือใช้เป็นลำโพงขยายเสียง

– แมลงโทรสารดำ มีลักษณะใช้ในการดักฟังการสนทนาระหว่างโจรสลัด ซึ่งในโลกวันพีชจะมีใช้แค่ในพวกทหารเรือ เป็นสิ่งที่หายากและมีราคาแพงมาก

– แมลงโทรสารทองคำ  มีใช้เฉพาะในระดับนายพล เพื่อใช้ในการรียกกองกำลังพิเศษในยุทธการบัสเตอร์คอล

– แมลงโทรสารเงิน  มีลักษณะในการใช้รับ คำสั่งจากทองคำอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่

– กล้องวงจรปิดแมลงโทรสาร ลักษณะเป็นแมลงโทรสารสองตัว ตัวหนึ่งใช้ติดกับผนัง ส่วนอีกตัวใช้รับส่งสัญญาณเพื่อใช้ในการจับภาพนักโทษในคุก และใช้เป็นกล้องวีดีโอ

– กล้องโทรทัศน์แมลงโทรสาร  มีลักษณะคล้ายแมลงโทรสารกล้องวีดีโอ แต่ชนิดนี้ใช้ในการเผยแพร่โทรทัศน์และส่งภาพบนจอที่มีขนาดใหญ่ในระยะไกลได้