แมลงโทรสารเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกวันพีชที่อยู่ในการครอบครองของทหารเรือ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแมลงโทรสารนั้นเป็นหอยทากที่ใช้เป็นโทรศัพท์ติดต่อระยะไกลในโลกวันพีชอีกด้วย ซึ่งการติดต่อนั้นปากของแมลงโทรสารจะขยับตามผู้พูดและจะแสดงอารมณ์ตามผู้พูดออกมา ทั้งโมโห หรือเศร้า หรือแม้แต่ตะโกนออกมาได้ด้วย จึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ในตัวและสามารถส่งไฟฟ้าออกไปได้ไกลแต่ต้องให้อาหารโดยการรดน้ำ ซึ่งแมลงโทรสารนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท หลากหลายสีสัน ตามผู้ที่ครอบครอง โดยแบ่งเป็นลักษะใหญ่ ๆ ได้ 7 แบบคือ –  แบบธรรมดา โทรศัพท์แมลงโทรสาร  จะมีลักษณะคล้ายโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบที่ใช้กันทั่วไป ใช้ส่งสัญญาณได้ทั่วโลกแทนโทรศัพท์ทางไกลและแฟ็กซ์ – แบบพกพาเบบี้ และแมลง